Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมบูรณาการกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด นำโดย นายกลศาสตร์ เรืองแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โครงการยกระดับชุมชนอุดมสุขยั่งยืน และโครงการพลังงานสะอาด โดยมี นายสุทิน พงษ์ทิพย์ถา ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอฮอด และเยาวชนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอฮอด บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนบ้านตีนตก หมู่ที่ 8 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อบริการประชาชนด้านต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ทั่วถึง ทั้งนี้ หน่วยงาน สนง.กษอ.ฮอด ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช เพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสำหรับปลูกแบบปลอดสารไว้บริโภคในครัวเรือน โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านตีนตก หมู่ที่ 8 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  เพื่อร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณเต็นท์พิธี ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 4 กษัตริย์ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด และประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน 10 ราย เข้าร่วมการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน การจัดงาน “เทศกาลลำไย OTOP และของดีอำเภอฮอด ประจำปี 2565”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน การจัดงาน “เทศกาลลำไย OTOP และของดีอำเภอฮอด ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 1-12 สิงหาคม 2565 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร และการแข่งขันกินผลไม้ การประกวดอาหารพื้นถิ่น (ลาบปลา)​ การประกวดไก่ตั้ง-ไก่ต่อ การจัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตผลทางการเกษตร ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด  จะได้นำกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ มาร่วมกิจกรรมจัดบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นงานประชาสัมพันธ์ ขยายช่องทางการตลาด และสร้างเครือข่ายให้แก่กลุ่ม

เยี่ยมเยียนเกษตรกร ตำบลนาคอเรือ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการผลิตพืช โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นแนวทางทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน รวมทั้งเป็นต้นแบบในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้และเป็นแนวทางในการผลิตพืช ณ บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่