Monthly Archives: กรกฎาคม 2022

ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  เพื่อร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณเต็นท์พิธี ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 4 กษัตริย์ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด และประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน 10 ราย เข้าร่วมการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน การจัดงาน “เทศกาลลำไย OTOP และของดีอำเภอฮอด ประจำปี 2565”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน การจัดงาน “เทศกาลลำไย OTOP และของดีอำเภอฮอด ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 1-12 สิงหาคม 2565 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร และการแข่งขันกินผลไม้ การประกวดอาหารพื้นถิ่น (ลาบปลา)​ การประกวดไก่ตั้ง-ไก่ต่อ การจัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตผลทางการเกษตร ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด  จะได้นำกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ มาร่วมกิจกรรมจัดบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นงานประชาสัมพันธ์ ขยายช่องทางการตลาด และสร้างเครือข่ายให้แก่กลุ่ม

เยี่ยมเยียนเกษตรกร ตำบลนาคอเรือ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายประจักษ์ ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการผลิตพืช โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นแนวทางทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน รวมทั้งเป็นต้นแบบในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้และเป็นแนวทางในการผลิตพืช ณ บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอฮอด ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดต่างๆ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านขุน วัดท่าข้ามใต้ (วัดชัยชนะ)​ วัดศิลานิมิตร วัดหางดง วัดอินทาราม วัดเด่นสารภี วัดวังกอง วัดบ่อพะแวน ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด นำโดย นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอฮอด สัสดีอำเภอฮอด ปภ.จ. เชียงใหม่สาขาอำเภอฮอด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบ่อพะแวน ม.12 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านพระครูปริยัติธรรมพินิจ เจ้าอาวาสวัดบ่อพะแวน เจ้าคณะตำบลบ่อหลวง เป็นองค์รับมอบถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้

ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงซื้อ-ขายสินค้าลำไยสดกับผู้ส่งออก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอดมอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายประจักษ์  ปิงกุล เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงซื้อ-ขายสินค้าลำไยสดกับผู้ส่งออก ผ่าน Application Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาหลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อส่งออก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอดมอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อส่งออก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลและส่งเสริมด้านการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด ร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนบ้านวังลุง (เพชรประชานุเคราะห์)​ ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ได้แก่ ปศุสัตว์อำเภอฮอด เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานภาคี ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 80 คน โดยจะให้ความรู้ทั้งในด้านพืช (การผลิตพืชผักและพืชสมุนไพรปลอดภัย การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร)​ ด้านปศุสัตว์ (การเลี้ยงไก่เนื้อ และการทำอาหารไก่อย่างง่ายเพื่อลดต้นทุน)​ ด้านประมง (การเลี้ยงปลาในบ่อธรรมชาติ)​ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีองค์ความรู้ในด้านการเกษตร สามารถนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง สร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้พื้นที่ของโรงเรียน ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังลุง (เพชรประชานุเคราะห์)​ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่