อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยโปรแกรม Word Press”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวจารุนันท์ จอมทัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยโปรแกรม Word Press” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงาน ในการสร้างและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอให้ทันสมัย มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น