โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ณ วิสาหกิจชุมชนคนเกษตรปลูกผักปลอดภัย ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น