🌱อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอฮอด🌱

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมออกหน่วยให้บริการ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านกองปะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในส่วนหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว สำหรับปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายให้แก่้ครัวเรือนเกษตรกร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น