ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด

ที่ตั้ง: 125 หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

e-mail: doae0307@doae.go.th

เบอร์โทรศัพท์: 053-461141

facebook: สำนักงานเกษตร อำเภอฮอด