ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 ณ บริเวณบ้านห้วยส้มป่อย เลขที่ 125 หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

บนพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ ปัจจุบันเกษตรอำเภอชือ นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ (เกษตรอำเภอคนที่ 26)